Các tình nguyện viên tạo dải phân cách sống trước đường vào Đại học Thủy Lợi - Ảnh: Facebook

CHUYÊN KHÔN - DẠI TÌNH NGUYỆN

 02:59 06/07/2015

(NCTG) “Chê trách không rõ ràng, khuyên nhủ sinh viên nửa vời, để bố mẹ cấm con làm tình nguyện, thì đúng là vừa phụ nhiệt huyết của các em, không những thế còn hướng các em theo suy nghĩ thiên về “chọn việc nhẹ nhàng”, đẩy phần gian khó cho người khác. Ngồi máy lạnh tất nhiên là sướng, nhưng có thể các em đã bị tước đi cơ hội LÀM GIÀU về nhiều mặt!”.