NƯỚC ĐỨC: DI SẢN NẶNG NỀ CỦA QUÁ KHỨ

NƯỚC ĐỨC: DI SẢN NẶNG NỀ CỦA QUÁ KHỨ

 22:55 08/03/2009

(NCTG) 20 năm đã trôi qua kể từ khi bức tường Berlin ngăn cách Đông Tây sụp đổ, nước Đức thống nhất. Được thừa hưởng một nền kinh tế hùng mạnh, một định chế xã hội dân chủ và phát triển (CHLB Đức), và một nước Đức XHCN (CHDC Đức) hồi đó thuộc hàng "Top" trong khối Hiệp ước Warsaw, tuy nhiên, nước Đức hiện tại vẫn phải chịu một số vấn đề nhức nhối xuất phát từ di sản của quá khứ.