Rừng Amazon cháy rụi ở vùng Boca do Acre, Brazil (ngày 24-8-2019) - Ảnh: Bruno Kelly (Reuters)

Cháy rừng Amazon: CẦN TỈNH TÁO NHẬN ĐỊNH VẤN ĐỀ

 02:53 27/08/2019

(NCTG) “Yêu môi trường, nhưng đừng yêu một cách mù quáng”.