Công nhân Đài Loan xuống đường đấu tranh đòi quyền lợi cho giới thợ - Ảnh: Internet

LƯỢC SỬ CÔNG THỨC 8-8-8

 22:33 29/01/2004

(NCTG) "Công thức 8-8-8? Cái gì vậy?". Hẳn đa số độc giả ngày nay sẽ ngạc nhiên và đặt câu hỏi như vậy. Xin thưa, đó là: 8 giờ làm việc, 8 giờ nghỉ ngơi và 8 giờ giải trí.