Quân nhân thực hiện nhiệm vụ tại biên giới Hungary - Serbia ít lâu sau khi chính quyền Hung khởi động xây dựng hàng rào ngăn hai nước - Ảnh: Kelemen Zoltán Gergely (MTI)

MẬT HÓA DỮ LIỆU VỀ SỰ THAM DỰ CỦA QUÂN ĐỘI TẠI BIÊN GIỚI

 16:06 02/01/2016

(NCTG) Những đơn vị quân đội nào của Hungary đã cử quân nhân, và có bao nhiêu người như thế đã phục vụ tại vùng biên giới để hỗ trợ công tác biên phòng? Câu hỏi đơn giản này sẽ không có lời đáp trong vòng ba chục năm.