Dàn diễn viên trong phim

Xem phim “Hoàn toàn xa lạ”: SỰ BẤT HOÀN HẢO CỦA CON NGƯỜI

 15:28 09/05/2017

(NCTG) “Bộ phim gây cười ra nước mắt, bắt người xem suy nghĩ bởi thấy sao ai cũng nói dối, sao ai cũng căng thẳng, sao ai cũng quá ngây thơ, quá định kiến và quá dễ bị tổn thương… Chung quy tại tất cả chúng ta đều là con người cả, có ai là hoàn hảo đâu?”.