Minh họa: Internet

MẸ BẠN NAM MẤT!

 01:36 13/12/2021

(NCTG) “Xời, những cái đó cổ lỗ hết rồi, phở trâu tươi mới gọi là mới nhé!”.