Ban nhạc “Phượng Hoàng” với những anh tài Elvis Phương, Nguyễn Trung Cang, Lê Hựu Hà... - Ảnh tư liệu

Nguyễn Trung Cang: CHÚT TÀN HƠI CUỐI CÙNG...

 15:58 28/05/2015

(NCTG) “Đối với Nguyễn Trung Cang, những tàn phá và tàn phai của thời kỳ khổ ải mà ông phải chịu đựng sau biến cố 1975 cũng không cản được người nghệ sĩ đã có một sáng tác xuất thần cuối cùng...”.