Tác giả và nhạc sĩ Phú Quang trong lần gặp cuối cùng năm 2016 tại Hà Nội - Ảnh do nhân vật cung cấp

NHẠC SĨ PHÚ QUANG, NHƯ TÔI BIẾT

 23:24 17/12/2021

(NCTG) “Phú Quang là vậy, bộc trực thẳng tính nhưng cũng biết kiềm chế khi cần. Trong con người ông, song song tồn tại tính nghệ sĩ đồng thời với tính kỷ luật nghiêm túc” – tác giả Đăng Hương nói về cố nhạc sĩ Phú Quang.

Lần này ông đi mãi, không về... - Ảnh: Nhạc sĩ Phú Quang (1949-2021)

Phú Quang - VỘI VÃ TRỞ VỀ VỘI VÃ RA ĐI

 23:44 10/12/2021

(NCTG) “Người bốn phương không cần ghé Hà Nội, nghe nhạc Phú Quang là biết một nửa Hà Nội, chỉ cần đi thêm một nửa cho rõ con đường ấy”.

Nhạc sĩ Phú Quang (1949-2021)

PHÚ QUANG

 17:31 08/12/2021

(NCTG) “Giờ thì Phú Quang ra đi, chắc chắn để lại nhiều nỗi nhớ khắc khoải qua những ca khúc bàng bạc trong âm nhạc Việt Nam mấy chục năm qua, đẹp trong sự cô quạnh và thanh khiết...”.