Những khu đô thị “xanh”, “kiểu mẫu” mọc lên như nấm ở Việt Nam thời gian gần đây, có thực sự là “bền vững”? - Ảnh: phumyhungcity.com.vn

ĐÔ THỊ XANH VIỆT NAM - CÓ BỀN VỮNG?

 17:15 12/12/2020

(NCTG) “Một đô thị không thể là bền vững nếu nó xây để thụ hưởng cho nhóm người này trên nền của phẫn nộ, bần cùng hóa của nhóm người khác. Khó có đô thị nào có nền móng bền vững khi hình thành trên những thửa đất “sở hữu toàn dân, do nhà nước quản lý”. Tức là thu hồi lúc nào cũng được, bằng giá do nhà nước quy định...” - nhận định của tác giả Bùi Uyên từ Paris.