Người tỵ nạn chờ đợi tại nhà ga Hamburg, ngày 19-9-2015 - Ảnh: Adam Berry (Europress)

Nhân viên xã hội Đức: “KHÔNG THỂ HIỂU NỔI, VÀ BẤT LỰC”

 03:07 22/01/2016

(NCTG) Khi bắt đầu vào làm việc tại trung tâm tiếp nhận tỵ nạn tại TP. Hamburg, các nhân viên xã hội đã rất phấn khích và đầy lý tưởng. Nhưng khi tiếp xúc trực tiếp với những người xin tỵ nạn, ảo ảnh đã bốc hơi.