Đạo diễn Đặng Nhật Minh phát biểu trong buổi chiếu “Hoa nhài” tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (Hà Nội, ngày 18/5/2023)

“HOA NHÀI” – GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TỪ NHỮNG MẢNH GHÉP ĐỜI THƯỜNG

 00:46 21/05/2023

(NCTG) “Hoa nhài” khép lại với một kết thúc mở, mọi sự vẫn còn dang dở, các nhân vật trong bộ phim vẫn còn tiếp cận với nhiều cơ hội và thách thức khác của cuộc sống, đó là một tiền đề, một nền tảng để đạo diễn làm nổi bật lên cái cốt cách, cái tình nghĩa của người Hà Nội, cũng chính là tính nhân văn xuyên suốt bộ phim” - suy nghĩ của Phan Huy Minh từ Hà Nội về bộ phim mới nhất của NSND, đạo diễn Đặng Nhật Minh.