NCTG TRONG LÒNG BẠN HỮU (1)

NCTG TRONG LÒNG BẠN HỮU (1)

 00:16 12/12/2011

(NCTG) Trong những tuần qua, bên cạnh bài vở của các thân hữu, các CTV làm quà “lì xí” cho NCTG nhân sinh nhật lần thứ 10 của báo, BBT cũng nhận được nhiều thư từ, chia sẻ cá nhân, với những ý kiến đóng góp và khích lệ cho báo và những người thực hiện.