NGUYỄN ĐỨC QUANG, NGƯỜI CHỌN NƯỚC VIỆT LÀM QUÊ HƯƠNG DẪU CHƯA ẤM ÊM

NGUYỄN ĐỨC QUANG, NGƯỜI CHỌN NƯỚC VIỆT LÀM QUÊ HƯƠNG DẪU CHƯA ẤM ÊM

 16:47 07/04/2011

(NCTG) “Chúng tôi vẫn tin vào trực giác của chúng tôi, trực giác nhậy cảm của những người làm văn nghệ, và chúng tôi tin rằng sẽ có một lúc nào đó chúng tôi sẽ trở về, dựng lại nhà trên một cái nền đổ nát, hệt như lời của một bài thơ, của một ca khúc nào đó của anh em chúng tôi. Ngày đó bắt buộc sẽ phải đến…”, tự sự của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang.