Ngoại ngữ luôn là khía cạnh mà Hungary chưa xuất sắc - Minh họa: Internet

GIÀ NỬA DÂN HUNG KHÔNG BIẾT NGOẠI NGỮ

 03:24 18/12/2019

(NCTG) Và với “thành tích” đó, Hungary là nước đứng thứ ba ở Châu Âu - sau Vương quốc Anh và Romania - có tỷ lệ dân số cao nhất chỉ biết tiếng mẹ đẻ, theo thống kê của mạng theknowledgeacademy.com.