Quang Trung - Nguyễn Huệ, người tạo được cái thời - thế cho chính mình và bao trùm lên cả đất nước, xã hội - Minh họa: Internet

VỀ CHỮ “THỜI” TRONG VĂN HÓA VIỆT NAM

 03:00 22/05/2015

(NCTG) “Rốt lại, cái thời thường mang đến cho người ta những điều hằng mơ ước, trân trọng. Bạn đã có cái thời của mình, đã nắm giữ được cái thời đó hay chưa?”.

QUỐC TỊCH MỚI

QUỐC TỊCH MỚI

 17:19 09/07/2013

(NCTG) “Ngày nay, đâu có quan trọng mình là người nước nào vì người ta còn có các khái niệm công dân toàn cầu, công dân thế giới. Không quan trọng bạn đến từ đâu mà quan trọng bạn làm gì”.

Đình làng, một biểu tượng của văn hóa truyền thống làng xã Việt Nam

NGÀY TẾT NGHĨ VỀ VĂN HÓA VIỆT NAM (1)

 10:18 18/02/2007

(NCTG) “Ba ngày Tết tôi chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi, dành thời gian cho bản thân, tôi không thích đi thăm ai cả, gặp nhau quanh năm rồi chưa chán hay sao mà Tết còn đến phiền nhau? Tôi ước một ngày người ta chỉ còn gửi postcard cho nhau, Tết là để nằm nhà ngủ nghê hay đi du lịch. Vì thế năm nay tôi quyết định ở nhà đọc sách, ngủ nghê, mồng Ba đi Sapa với bạn, phải sống cho mình, “mặc xác” ai nói gì thì nói (thể nào họ hàng và bạn bè cũng có người không hài lòng nhưng tôi… thây kệ, tôi không sống theo ý mọi người được)”.