Máy tính sẽ tồn tại song song với con người trong đời sống thường nhật?

MÁY TÍNH SẼ THAY THẾ CON NGƯỜI?

 02:49 17/12/2015

(NCTG) “Sắp tới ai cũng có thể sở hữu một “em” robot, như có một cái laptop vậy thôi” (Hiroshi Ishiguro).