Minh họa: pixabay.com

TIẾNG CƯỜI MỚI

 03:33 02/01/2020

(NCTG) “Em xứng đáng vì đã bền bỉ giữ nụ cười ấy, chờ đợi hạnh phúc quay lại!”.