Vở ballet “The Metamorphosis” của Arthur Pita, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Franz Kafka

“METAMORPHOSIS” HAY LÀ ẨN DỤ VỀ NỖI BUỒN

 05:54 29/03/2019

(NCTG) “Tại sao con người đã tiến rất xa về khoa học và tư duy, mà vẫn cứ bối rối không biết cách xử trí ra sao với nỗi buồn?”.