Cầu Tự do (Szabadság) ở Budapest trong ngày 1-5-2004. Trong cơn mưa rào, nhiều người vẫn đi bộ trên chiếc cầu được trải thảm cỏ, có nhiều người bỏ giày, đi chân đất để tận hưởng bầu không khí tự do của EU. Rất nhiều nụ cười trong ngày lịch sử ấy...

Sổ tay NCTG: EU VÀ “ĐIỀU KỲ DIỆU TRONG CHÍNH CHÚNG TA”

 03:22 07/05/2014

(NCTG) “Chúng ta đừng chờ điều kỳ diệu từ Châu Âu. Điều kỳ diệu ở trong chính chúng ta. Trong các bạn” (Thủ tướng Hungary Medgyessy Péter).