Nữ thần may mắn Tyche - Minh họa: Internet

MAY VÀ MẮN

 01:59 20/05/2020

(NCTG) “Thành công hay thất bại, lắm khi, không nhất thiết do tài năng, mà chỉ là do tầm nhìn mà thôi!”.