Nhà báo Đỗ Hùng trong một chuyến đi trao quà tình nghĩa cho người dân xã Vĩnh Thái (Vĩnh Linh, Quảng Trị) sau cơn bão lũ - Ảnh: thanhnien.com.vn

“TỰ DO NGÔN LUẬN” V.S “LỆNH MIỆNG”

 18:55 05/09/2015

(NCTG) “Đỗ Hùng có thể có lỡ trớn trong việc thích giỡn vui nhưng không có nghĩa là ai đó được dùng một lệnh nào đó để cắt chức hay tước thẻ nhà báo ngay và luôn. Mọi quyết định miễn nhiệm hoặc rút thẻ nhà báo của Đỗ Hùng chỉ nên được đưa ra khi đã xem xét kỹ các yếu tố quy định pháp luật đảm bảo quyền tự do ngôn luận”. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp - Chưa bao giờ cần hơn