Chung quy vẫn là chuyện... “kim tiền” - Minh họa: Internet

DÂN CHỦ VÀ TRUYỀN THÔNG, MỘT GÓC NHÌN

 03:04 05/04/2017

(NCTG) “Như tuyệt đại đa số những hoạt động của con người trong xã hội, người làm truyền thông đáp ứng một nhu cầu để thu lợi cho bản thân, không khác gì người thầy thuốc hay thầy giáo. Vấn đề cần đặt ra không phải là chuyện “kim tiền” mà là nhu cầu của ai, với mục đích gì, hậu quả thế nào và làm sao để xã hội tiến bộ thay vì thoái hóa”.

Bộ phim tôn vinh sự nghiêm túc và xả thân của nghề báo - Ảnh: cảnh trong phim “Spotlight”

Nghề báo: SỰ NGHIÊM TÚC VÀ LIÊM CHÍNH, ĐỀN THIÊNG CẦN GÌN GIỮ

 02:40 02/03/2016

(NCTG) “Đặc thù nghề nghiệp hoặc những gì liên quan đến nghề nghiệp không cho phép bạn xẻ thân mình làm đôi. Xã hội sẽ vẫn nhìn vào bạn với tư cách là một nhà báo với ảnh hưởng có được bởi hào quang nghề nghiệp mang lại. Sự tự giám sát bản thân khi sử dụng mạng xã hội và sử dụng thông minh hẳn không thừa”.