Bánh chưng và bánh tét, những món ăn chứa đựng một nền văn hóa lâu đời - Ảnh: vhntbacgiang.edu.vn

Bánh Chưng – bánh Tét: KÝ ỨC MỘT VÙNG GIAO

 13:13 27/01/2023

(NCTG) “Bánh Chưng hay bánh Tét, Tầu dạt thành Kinh Lộ, Cham, hay Tai, Mol, Khmer… ấy cũng nước non Việt này cả. Chẳng cần chung một gốc, thảy đều tương lai chung”, theo kiến giải của Sông Hàn (nhóm “Cổ sử - Từ nguyên”) từ Hà Nội.