Thị trưởng TP. Gödöllő Gémesi György trong buổi họp báo ra mắt đảng Khởi đầu Mới - Ảnh: Szigetváry Zsolt (MTI)

THỦ LĨNH ĐẢNG MỚI MUỐN “SOI” GIỚI LÃNH ĐẠO

 00:38 21/03/2017

(NCTG) Chủ tịch đảng Khởi đầu Mới (Új Kezdet, UK), một trong số những chính đảng vừa được thành lập trong những ngày qua, muốn buộc tất cả chính khách đáng kể nhất của Hungary trong ba thập niên qua phải chịu một cuộc tổng kiểm tra về nguồn gốc tài sản.