QUỐC TỊCH MỚI

QUỐC TỊCH MỚI

 17:19 09/07/2013

(NCTG) “Ngày nay, đâu có quan trọng mình là người nước nào vì người ta còn có các khái niệm công dân toàn cầu, công dân thế giới. Không quan trọng bạn đến từ đâu mà quan trọng bạn làm gì”.