“Lokál” dành cả 3 trang lớn để bêu xấu - với những lời lẽ tệ hại nhất - ứng viên của phe đối lập, ông Karácsony Gergely, cho rằng ông “bất tài về mọi mặt” (số báo này ra trước ngày bầu cử 2 hôm)

TÂN THỊ TRƯỞNG BUDAPEST MUỐN CẤM BÁO “DƯ LUẬN VIÊN”

 03:07 17/10/2019

(NCTG) Một trong “những việc cần làm ngay” của tân Thị trưởng Budapest Karácsony Gergely, là làm sao giảm thiểu “độc hại” của một tờ báo “dư luận viên” cho chính quyền, thậm chí có thể tìm cách cấm nó xuất hiện tại các khu vực công cộng trên địa bàn Budapest.

Budapest rời khỏi tay liên minh cầm quyền sau 9 năm - Ảnh: Tân thị trưởng Budapest Karácsony Gergely

BÁO CZECH NÓI VỀ KỲ BẦU CỬ ĐỊA PHƯƠNG HUNGARY

 22:25 15/10/2019

(NCTG) “Kỳ bầu cử vào ngày Chủ nhật vừa qua, được cho như một thử nghiệm về chiến lược thống nhất phe đối lập để chống lại FIDESZ”.