Đa sắc màu là một trong những giá trị của nền văn hóa và xã hội Pháp

SẮC MÀU NƯỚC PHÁP

 19:50 19/12/2022

(NCTG) “Là kết quả của lịch sử, của tinh thần cởi mở, của tôn chỉ “bình đẳng, bác ái” của đất nước này, sự đa màu của đội Pháp là bản sắc và là niềm tự hào. Điều này nếu không được tôn trọng, thì có đáng để mỉa mai?” - tác giả Bùi Uyên từ Paris đặt câu hỏi.