CHỒNG KHÔNG NGHIỆN

CHỒNG KHÔNG NGHIỆN

 15:11 26/03/2014

(NCTG) “Mày so với con nhà bà Tô xem, nghiện cả một lũ đấy. Lấy được thằng chồng không nghiện là may lắm rồi, còn kêu ca gì?”.