Ấn bản mới của dịch phẩm "Những ngôi sao Eger" được ra mắt độc giả Việt Nam năm 2019.

QUAN HỆ VIỆT NAM - HUNGARY TỪ GÓC NHÌN CỦA THẾ HỆ SINH VIÊN TRẺ VIỆT NAM TẠI HUNGARY

 02:40 23/01/2024

(NCTG) "Các thế hệ sinh viên Việt Nam tại Hungary thành đạt trong quá khứ và hiện tại chính là một minh chứng cho sự gắn kết đang ngày càng bền chặt giữa hai quốc gia, bất chấp khoảng cách đáng kể về địa lý, ngôn ngữ hay văn hoá. Những người trẻ tại hai nước ngày nay sẽ cùng tiếp tục viết thêm những câu chuyện như vậy, qua đó mở ra nhiều cơ hội tìm hiểu, tương tác và thấu hiểu lẫn nhau giữa hai dân tộc một cách sâu sắc và thực chất" - góc nhìn của tác giả Linh Đặng về quan hệ Việt - Hung thông qua lịch sử các thế hệ du học sinh Việt Nam tại quốc gia Trung Âu này.

Tác giả Trần Đình Kiêm cùng bộ từ điển của ông - Ảnh: Trần Hà Anh

RA MẮT ĐẠI TỪ ĐIỂN HUNG - VIỆT, VIỆT - HUNG TẠI BUDAPEST

 01:00 24/06/2015

Lần đầu tiên, một bộ đại từ điển Việt - Hung, Hung - Việt đã được biên soạn và giới thiệu ra mắt tại Budapest, Hungary. Tác giả của từ điển, ông Trần Đình Kiêm, từng là một cựu du học sinh, cán bộ ngoại giao, nhà báo... tại Hungary.