“Al và những người bạn mới”, một trong ba cuốn sách viết cho thiếu nhi vừa được xuất bản của tác giả Vinh Hoàng

“VIẾT CHO TRẺ NHỎ LÀ ĐƯỢC SỐNG VỚI TUỔI THƠ THÊM MỘT LẦN NỮA”

 04:26 10/06/2017

(NCTG) “Tôi kể câu chuyện của bạn này cho bạn khác nghe, đơn giản vậy thôi.Thế giới trẻ thơ chan chứa lòng nhân ái, bình đẳng, tự do, sáng tạo, kết nối thiên nhiên” - tác giả Vinh Hoang nói về những tập truyện thiếu nhi mới của chị.