Bản dịch “Hoàng Lê nhất thống chí” có điểm SAI so với bản gốc A.22 về ngày lên ngôi của Hoàng đế Quang Trung

NHÀ GIÁO VŨ QUỐC LƯƠNG ĐÚNG!

 02:39 23/06/2017

(NCTG) Ngày Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ lên ngôi trong “bản gốc” A.22 đúng là 25 tháng 11, chứ không phải 25 tháng Chạp như bản dịch phổ biến nhất mà SGK đã căn cứ vào đó để SAI, theo tìm hiểu của nhà báo, nhà nghiên cứu văn bản học Kiều Mai Sơn.