Chiều hạ vàng ở Salzburg (Áo), tháng 9-2019

ĂN VÀ BIẾT SẼ NHỚ NHAU

 03:01 16/09/2020

(NCTG) “Nhìn người nói, nhìn người làm là biết một nếp nhà của một thời, đã đành, còn có thể biết ít nhiều nếp sống của nhiều đời trong một gia đình nữa”.