Phụ nữ Đức năm 1945 - Ảnh tư liệu

HỒNG QUÂN, NỖI KINH HOÀNG CỦA PHỤ NỮ BERLIN NĂM 1945

 05:01 08/05/2015

(NCTG) Vào cuối Thế chiến thứ hai, đúng vào những ngày Châu Âu thoát khỏi ách phát-xít và quốc xã, đã diễn ra những cuộc cưỡng hiếp hàng loạt lớn nhất của lịch sử thời hiện đại. Phụ nữ Berlin kinh hoàng trước những đơn vị Hồng quân tràn vào nước Đức và họ không có đường trốn chạy.

BẠO HÀNH TÌNH DỤC, TỘI ÁC CỦA HỒNG QUÂN TRONG ĐỆ NHỊ THẾ CHIẾN

BẠO HÀNH TÌNH DỤC, TỘI ÁC CỦA HỒNG QUÂN TRONG ĐỆ NHỊ THẾ CHIẾN

 10:25 07/10/2013

Một đề tài được coi là cấm kỵ, hoặc ít nhất cũng không mấy khi được nhắc đến trong các công trình nghiên cứu sử của Hungary, vừa được tái hiện trong một bộ phim phát trên Đài Truyền hình Quốc gia Hungart ngày 3-10 vừa qua.