Donáth Anna (31 tuổi), nhà xã hội học, Phó Chủ tịch đảng thanh niên Momentum trong đêm 16-12-2018 - Ảnh: Huszti István (index.hu)

Sổ tay NCTG: BIỂU TÌNH

 20:55 17/12/2018

(NCTG) “Nhìn những thanh niên trẻ và rất trẻ đội mưa đội tuyết đi biểu tình trong đêm như thế, mới thấy cái đẹp và cao cả của họ”.