Minh họa: Internet

Hungary: TIẾP TỤC CÂU CHUYỆN VỀ HỒ SƠ MẬT VỤ THỜI CỘNG SẢN

 17:25 04/11/2017

(NCTG) Đảng đối lập LMP (Chính trị có thể khác) một lần nữa lại đệ trình lên Quốc hội Hungary một dự thảo luật nhằm thanh lọc và đưa ra ánh sáng những hồ sơ mật vụ của chế độ cũ, đúng vào ngày 4-11, Quốc tang của nước Hung.