Minh bạch và liêm chính, rào cản đối với tham nhũng - Minh họa: Internet

THANH NIÊN VIỆT NAM SẴN SÀNG NÓI DỐI VÀ PHẠM LUẬT?

 06:09 08/08/2015

(NCTG) 41% số người được hỏi cho hay họ sẵn sàng nói dối để bảo vệ thu nhập gia đình, và 35% thì có xu hướng coi trọng thu nhập của gia đình và giàu có hơn là liêm chính, theo kết quả một khảo sát vừa được công bố mới đây tại Việt Nam.