Những cuộc tuần hành của người đồng tính vẫn luôn gặp phải ác cảm của không ít nhóm cư dân - Ảnh: Vajda József

NGHỊ VIỆN ĐỨC THÔNG QUA HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH

 14:59 29/06/2017

(NCTG) Quốc hội Liên bang Đức (Bundestag) vừa thông qua đạo luật sửa đổi cho phép các cặp đồng tính nam và nữ có toàn quyền kết hôn và nhận con nuôi, theo tin của truyền thông quốc tế.