Đại số có phải là... số bự? - Minh họa: Internet

TIẾNG TÀU, THUẬT TOÁN, TRÍ TRUMP

 20:25 03/09/2016

(NCTG) “Bertrand Russell phán: “There is much pleasure to be gained from useless knowledge”. Có thể tìm thấy nhiều khoái cảm trong kiến thức vô dụng, hè hè. Biết thêm ý nghĩa và gốc gác của những từ Hán Việt cũng rất thú vị”.

Di sản Hán - Nôm là bộ phận vô cùng quan trọng trong văn hóa Việt Nam - Ảnh: Internet

HỌC TỪ HÁN - VIỆT?

 21:23 31/08/2016

(NCTG) “Với tiếng Hán, tuyệt đối không được phép kỳ thị lây nó vì thái độ ghét Trung Quốc hiện nay của nhiều người dân. Cần hiểu rằng trau dồi từ Hán - Việt chính là làm cho tiếng Việt đẹp hơn, hay hơn”.