Kẹt xe phải chăng là do đường chưa được mở rộng? - Minh họa: Stuart Dee

XÂY ĐƯỜNG TO THÊM CÀNG KHIẾN GIAO THÔNG TỆ ĐI?

 04:16 10/03/2016

(NCTG) Xây thêm đường mới, hoặc phát triển hệ thống giao thông công cộng thường được coi là biện pháp hữu hiệu nhất để giảm tệ ùn tắc giao thông, đặc biệt là ở các đô thị lớn. Tuy nhiên điều này dường như lại sai bét, theo ký giả tự do Adam Mann.