Tờ báo còn thơm mùi giấy mực...

NHỊP CẦU KẾT NỐI MUÔN NƠI…

 20:45 29/12/2017

(NCTG) “Dung dị nhưng chân thành, không thiếu tri thức, nhiệt huyết và cảm xúc, dám nói thẳng nói thật, đó là những gì tôi cảm nhận về các bài viết trong tập san, cho dù đó là các bài viết về “Việt Nam, đất nước quê hương tôi” hay về Mỹ, Hungary…”.