Đọc NCTG trên núi tuyết

“NHỊP CẦU THẾ GIỚI” - NHỊP CẦU NGÔN LUẬN

 20:50 15/01/2017

(NCTG) “Tôi vẫn có ấn tượng rằng những người đọc NCTG và tham gia tranh luận đang góp phần xây dựng một “xã hội” đa nguyên với nhiều cách nhìn và tâm tư khác nhau về những vấn đề quan trọng trong thế giới và nhất là Việt Nam ngày nay với những cuộc “đối thoại” nghiêm túc”.

Đơn giản là một nhịp cầu...

ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ MỘT NHỊP CẦU

 21:14 09/01/2017

(NCTG) “Tin tức đa chiều, không thiên vị góc nhìn, không câu nệ hay dở, miễn là có thứ để bình luận, để đến tận cùng của lý lẽ. Tờ báo chỉ đơn giản là một nhịp cầu nối mọi người lại với nhau” - Mai Lê, từ Hà Nội.

Bìa số Giai phẩm 2016 của NCTG

Giai phẩm 2016: VÀI LỜI PHI LỘ

 04:05 12/12/2016

(NCTG) “Nhóm chủ trương NCTG mong muốn rằng, tờ báo sẽ vẫn tiếp tục là một kênh thông tin với cách đưa tin trung lập, xác tín và không thiên kiến, trên cơ sở ủng hộ tinh thần nhân bản, dân chủ và đa nguyên, là một diễn đàn có chủ kiến nhưng không định hướng, tôn trọng mọi tiếng nói và sự khác biệt”.