TÀI LIỆU

TÀI LIỆU

 00:02 03/07/2013

(NCTG) “Con đang cố gắng hết sức để thắng được những người chỉ cần bỏ ra ba chục triệu là sở hữu được ba bộ tài liệu của ba môn và khi vào phòng thi giám thị sẽ lờ đi cho họ chép bài”.