Chiếc giày có thể đi vào lịch sử Việt Nam - Ảnh: Facebook Nguyễn Thùy Dương

NHỮNG CHIẾC GIÀY BAY

 04:46 21/10/2018

(NCTG) “Chiếc giày đó xứng đáng được đưa vào viện bảo tàng Thủ Thiêm để con cháu đời sau nhớ đất nước chúng ta từng có những con người như thế, từng trải qua những giai đoạn thế này. Và lịch sử, nhân dân sẽ ghi nhận công tội rất công bằng…”.