Göncz Árpád, tổng thống đầu tiên của Đệ tam Cộng hòa Hungary tại Quảng trường Kossuth, trước Nhà Quốc hội Hung (tháng 8-1990) - Ảnh tư liệu

CHÍNH KHÁCH CỦA NHÂN DÂN

 02:37 07/10/2018

(NCTG) “Nếu muốn phục vụ ai đó, thì tôi muốn phục vụ những người không có kẻ hầu người hạ: những người không được ai bảo vệ” (Göncz Árpád, tháng 8-1990).

Tổng thống Göncz Árpád đón Đức Giáo hoàng Phao-lô Đệ nhị tại Phi trường Quốc tế Ferihegy - Ảnh: Rózsahegyi Tibor (MTI)

TÊN CỐ TỔNG THỐNG HUNGARY ĐƯỢC ĐẶT CHO PHỐ

 02:48 19/12/2015

(NCTG) Tên ông Göncz Árpád, Tổng thống đầu tiên của Đệ tam Cộng hòa Hungary, người vừa qua đời vào tháng 10 qua, sẽ được đặt cho một con phố bên cạnh trụ sở chính quyền địa phương vùng Budaörs (Budapest).

Minh họa: họa sĩ Lê Thương

VỀ NHÀ

 23:11 13/02/2003

(NCTG) “Bầu trời xanh thẳm, những lùm cây xanh tươi, và xuyên qua những kẽ hở của bụi cây xanh, ánh mặt trời chiếu xuống tràn ngập mặt đường, nơi có những tảng đá, những cành cây rụng và những ổ gà”.