THÀY FÜGEDI ISTVÁN QUA ÐỜI

THÀY FÜGEDI ISTVÁN QUA ÐỜI

 00:00 03/02/2012

(NCTG) Thày Fügedi István - thường được các LHS Việt Nam gọi bằng cái tên thân mật “thày Phích” - người từng giảng dạy tiếng Hungary cho nhiều thế hệ học sinh Việt Nam, đã từ trần ngày 24-1-2012.