“ĐỂ CÁC THẾ HỆ CÓ THỂ CẢM THÔNG VÀ GẮN BÓ HƠN”

“ĐỂ CÁC THẾ HỆ CÓ THỂ CẢM THÔNG VÀ GẮN BÓ HƠN”

 09:06 27/04/2012

(NCTG) Những năm gần đây, cộng đồng Việt Nam tại Hungary đã có thêm nhiều hoạt động mới lạ, tươi trẻ và ít nhiều mang tính đột phá, mà những người tổ chức không phải thành viên các hội, đoàn truyền thống như thông lệ từ trước đến nay.