Đông Turkestan, vùng đất bí hiểm và đầy đau thương

NGƯỜI UYGHUR VÀ NGƯỜI VIỆT CÓ CHUNG ĐIỀU GÌ?

 21:46 08/12/2015

(NCTG) “Người Uyghur sống chết với thảo nguyên nơi linh hồn bay trên ngọn bạch dương và râu tóc lẫn trong cát mịn. Năm 2015, người Việt sống chết với điều chi?”.