Phá núi, xây khu du lịch tâm linh làm nát Lũng Cú

VÀI SUY NGHĨ VỀ DU LỊCH TÂM LINH

 23:08 13/02/2021

(NCTG) Cứ độ ra Tết, theo cái gọi là “truyền thống” người Việt, ít nhất là người được xem là theo văn hóa Phật giáo, lại là dịp lũ lượt trẩy hội, lễ chùa, du lịch tâm linh, không chỉ tại các địa danh làng quê lâu đời, mà trên khắp nẻo đường xa xôi của đất nước.