“Don Quijote và Sancho Panza” (1866 hoặc 1868), họa phẩm của Honoré Daumier

BỐN THẾ KỶ CHÀNG “HIỆP SĨ MẶT BUỒN” (Phần 1)

 19:25 18/12/2016

(NCTG) “Mơ giấc mộng hão huyền - Chiến đấu với kẻ thù bất bại - Chịu đựng nỗi buồn đau cùng cực - Tới nơi những kẻ gan dạ cũng không dám đặt chân...” (*)